Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Εμπορική φριτέζα κοτόπουλου PFE-800

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-500

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-600

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-600L

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου MDXZ-25

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα με πίεση αερίου PFG-500

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου PFG-600

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου PFG-600L

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα με πίεση αερίου PFG-800

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Φριτέζα MDXZ-24C