หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน

เครื่องทอดไก่เชิงพาณิชย์ PFE-800

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน PFE-500

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน PFE-600

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน PFE-600L

หม้อทอดไฟฟ้าแรงดัน

หม้อทอดแรงดัน MDXZ-24C