Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Εμπορική φριτέζα κοτόπουλου PFE-800

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-500

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-600

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Ηλεκτρική φριτέζα πίεσης PFE-600L

Ηλεκτρικές φριτέζες πίεσης

Φριτέζα MDXZ-24C