Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου MDXZ-25

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα με πίεση αερίου PFG-500

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου PFG-600

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα πίεσης αερίου PFG-600L

Φριτέζες πίεσης αερίου

Φριτέζα με πίεση αερίου PFG-800